imita


Polityk prywatności10 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Działając na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego w skrócie "RODO" (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przesyłamy informację na temat wykorzystania Państwa danych osobowych w naszej firmie:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: IMITA Andrzej Bigelmajer z siedzibą w Warszawie (04-028), Aleja Stanów Zjednoczonych 51/323, NIP 5210520694

2. Kontakt z Administratorem Danych – info@imita.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
KONTAKTKONTAKT

IMITA - agencja reklamowa
Aleja Stanów Zjednoczonych 51/323
04-028 Warszawa

tel.: 22 851 05 81
e-mail: imita@imita.pl

imita warszawa grochowska 291/2
imita  

© year